ขนาดและรายละเอียดของตู้คอนเทนเนอร์

- ต้นกำเนิดของตู้คอนเทนเนอร์มีดังนี้  เริ่มมีการจัดส่งสินค้าในคอนเทนเนอร์เหล็กที่ได้มาตรฐานมีต้นกำเนิดในปี 1950 เมื่อผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์และทหารสหรัฐได้เริ่มพัฒนาขึ้น.

- มาตรฐาน ISO สำหรับบรรจุถูกตีพิมพ์ระหว่างปี 1968 และปี 1970 โดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ มาตรฐานเหล่านี้ช่วยให้สำหรับการโหลดสินค้าสอดคล้องกันมากขึ้น, การขนส่งและขนถ่ายสินค้าในพอร์ตทั่วโลกจึงช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรได้

 Credit : wikipedia.