PRODUCT

บรรจุภัณฑ์ไม้ (พาเลทไม้,ลังไม้) (Wood Packaging Material : WPM)

 สามารถเป็นอีกทางเลือกของผู้ประกอบการส่งออกในประเทศและนอกประเทศ เลือกไม้เพื่อมาปกป้องสินค้า    ตัวเองในขั้นตอนการขนส่ง บรรจุภัณฑ์ไม้ในขั้นตอนการขนส่ง ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศจะใช้ WPM เป็นหลัก เพราะมีต้นทุนที่ต่ำ และป้องกันความเสียหายของสินค้าได้ดีรวมไปถึงการป้องกันธรรมชาติ สามารถย่อยสลายได้ง่าย ไม่เป็นมลพิษต่อธรรมชาติ พาเลทไม้ ลังไม้ จึงเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก  

 สำหรับบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ส่งออกต้องผ่านวิธีปฎิบัติ 2 วิธี คือ 

  1. ในวิธีนี้บรรจุภัณฑ์ไม้จะต้องผ่านการรมยาด้วยสารMethyl Bromide (MB) Fumigation :  การรมยา (Fumigation) ด้วยเมธิลโบร์ไมด์ (Methyl bromide : MB) อัตรา 48 gms./cu.m./24 hrs. 2.) 
  2. ในวิธีนี้บรรจุภัณฑ์ไม้จะต้องผ่านการอบโดยให้อุณภูมิที่แกนกลางของไม้ ไม่น้อยกว่า 56 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที 

 กฎข้อบังคับสำหรับวัสุดใดๆก็ตามที่ทำจากไม้ต้องได้รับการผ่านกรรมวิธี การฆ่าเชื้อโรค พร้อมกับต้องประทับตราสัญญลักษณ์ IPPC (International Plant Protection Convention) ลงบนเนื้อไม้ด้วย

ลังไม้ประกอบรูปแบบใหม่ (collar pallet)

ลังไม้ประกอบรูปแบบใหม่ (collar pallet)ของบริษัท กรีนเยียร์ซัพพลาย ลังไม้ประกอบของเราไม่มีส่วนผสมของตะปูและยังเป็นวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับสินค้าที่ต้องการความสะดวกในการบรรจุและการเก็บที่สะดวกหรือการบรรจุสินค้าที่มีลักษณะเปราะบางหรือสินค้าที่มีลักษณะดังนี้ เช่น สินค้าที่บรรจุในรูปแบบลังไม้,สินค้าที่ต้องรัดด้วยพลาสติกเป็นต้น

ซึ่งวิธีการต่างๆที่ยกตัวอย่างมาอาจจะมีต้นทุนที่สูงกว่า คอกไม้(collar pallet) ของบริษัท กรีนเยียร์ซัพพลาย ดังนั้น คอกไม้(collar pallet)  จึงออกแบบมาเพื่อประโยชน์ดังนี้

  • การลดต้นทุนในการบรรจุสินค้าของลูกค้าทั้งด้านเวลา, ด้านค่าใช้จ่าย, ด้านสถานที่จัดเก็บ
  • คอกไม้พาเลท (collar pallet)ของบริษัท กรีนเยียร์ซัพพลายมีลักษณะที่แข็งแรง สามารถลดแรงกระแทกระหว่างการขนส่ง และทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าที่มีมูลค่าจะปลอดภัยในระหว่างการขนส่งจนถึงปลายทาง
  • คอกไม้พาเลท (collar pallet)การเคลื่อนย้ายที่รวดเร็วรวมไปถึงการบรรจุที่มีลักษณะการประกอบบรรจุภัณฑ์ที่รวดเร็ว
  • คอกไม้พาเลท (collar pallet)ของบริษัท กรีนเยียร์ซัพพลาย สามารถประกอบเข้ากับพาเลทไม้และสามารถรองรับน้ำหนักในการซ้อนพาเลทสำหรับการโหลดสินค้าใส่ตู้คอนเทนเนอร์
  • คอกไม้พาเลท (collar pallet)ของบริษัท กรีนเยียร์ซัพพลาย มีสามารถถอดแยกเพื่อพับเก็บได้ ทำให้ลูกค้าสามารถลดต้นทุน ในการเก็บรักษาและการขนส่ง
  • หมดปัญหาเรื่องการใช้บรรจุภัณฑ์ชนิดอื่นๆ