การสั่งซื้อสินค้า

  • ลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ทุกช่องทางติดต่อ
  • ลูกค้าสามารถส่งแบบพาเลทไม้,ลังไม้ ที่ต้องการได้ทางอีเมล

 

การจัดส่งสินค้า

  • จัดส่งสินค้าทั่วประเทศ
  • จัดส่งสินค้าด้วยรถขนส่งที่ได้มาตรฐาน สามารถป้องกันภัยทางธรรมชาติ
  • กรณีพิเศษมีบริการลงสินค้าถึงหน้าโรงงาน