ออกแบบวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้

 

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ : สำหรับลูกค้าที่มีสินค้าลักษณะพิเศษ ทางเราสามารถออกแบบด้วยการวาดดรออิ้งด้วยโปรแกรม ที่ใช้กับสินค้าหรือพื้นที่ที่พิเศษ เพื่อให้เหมาะสมกับน้ำหนักและสินค้าในสถานที่ที่ใช้งาน