ข้อดีและข้อเสียพาเลทไม้

 

ข้อดีพาเลทไม้
- พาเลทไม้มีราคาถูกเมื่อเทียบกับพาเลทพลาสติกและโลหะ
- พาเลทไม้เป็นรีไซเคิลได้และทำจากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถทดแทนและหมุนเวียน
- พาเลทไม้มีแรงเสียดทานสูงเมื่อเทียบกับพาเลทพลาสติกและโลหะ
- พาเลทไม้มีความแข็งแรงมากเมื่อเปรียบเทียบกับราคาของพาเลทชนิดอื่นๆ
- พาเลทไม้สามารถซ่อมแซมหากเกิดความเสียหาย

ข้อเสียพาเลทไม้
- พาเลทไม้สามารถมีการแพร่กระจายของแมลงและโรคพืชและต้องได้รับการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกระบวนการผลิตเพื่อที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศอย่างปลอดภัย
พาเลทไม้สามารถเกิดราได้ถ้าสัมผัสกับความชื้น
พาเลทไม้สามารถเกิดเศษไม้หรือเนื้อไม้ร้าวได้ เนื่องจากผลกระทบระหว่างการจัดส่ง

ข้อสรุปพาเลทไม้มีต้นทุนสินค้าที่ต่ำและมีคุณภาพของพาเลทไม้ที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับพาเลทชนิดอื่นๆ ท่านลูกค้าควรเลือกตามความใช้งานอย่างเหมาะสม